Diabetes - Diagnose en opvolging

Diabetes mellitus of suikerziekte is een ziekte waarbij de bloedsuikerspiegel (de glycemie) te hoog ligt. Indien de pancreas er niet meer in slaagt om het hormoon insuline te produceren (diabetes mellitus type I) of als de lichaamscellen niet meer reageren op het aanwezige insuline in het bloed (diabetes mellitus type II) wordt de glucosemoleculen niet meer uit de bloedbaan opgenomen met diabetes mellitus tot gevolg.

Zwangere vrouwen hebben vaak een gestoord glucose metabolisme met zwangerschapsdiabetes tot gevolg.

Diabetes mellitus is een ziekte met vele en erge complicaties. Het is dan ook van uitermate groot belang dat de diagnose tijdig gebeurd en dat de patiënt goed wordt opgevolgd.

RDSM biedt u de volgende oplossingen voor de diagnose en de opvolging van diabetes mellitus.

Diagnose en Opvolging

Glucosemeters

Glucosemeters vormen het middelpunt van de diagnose en opvolging van diabetici.

RDSM biedt een volledig gamma glucosemeters aan.

Bloeddrukmeters

Diabetici zijn bij uitstek cardiovasculaire risicopatiënten. Het is dan ook van het allergrootste belang om de bloeddruk onder controle te houden. RDSM biedt een volledig gamma bloeddrukmeters en een 24-uren ambulante bloeddrukmeter.

Voet thermometer

Een vaak voorkomende complicatie bij diabetes is een ulceratie aan de voet. Gezien de slechte wondheling bij diabetici kan dit tot zeer ernstige complicaties leiden zoals amputaties van tenen, voet of been.

RDSM biedt een thermometer aan die speciaal ontwikkeld werd voor het voortijdig opsporen van voetulcers hetgeen toelaat om tijdig in te grijpen.

Telegeneeskunde

RDSM biedt een telegeneeskunde oplossing aan voor het opvolgen van diabetes patiënten. Wij bieden een gamma bloeddrukmeters en glucosemeters aan die kunnen gelinkt worden aan het WiPaM telegeneeskunde platform.

Dit laat aan artsen toe om de resultaten van hun patiënten van op afstand op te volgen en te delen met andere gezondheidsmedewerkers die de patiënt opvolgen.

Telegeneeskunde bij diabetes heeft een bewezen gunstig effect op de gezondheid van de patiënt en de kosten van de gezondheidszorg.

français | english