Telegeneeskunde, eHealth, mHealth, ... wat is het verschil?

12/10/2021

wipam
Telegeneeskunde, mHealth, mobile health, eHealth, telemonitoring,... allemaal termen die een vorm van geneeskunde op afstand aanduiden. Maar wat is het nu allemaal? RDSM is met het WiPaM telegeneeskunde platform sinds de eeuwwisseling actief in de telegeneeskunde (toen nog als IXSyS). We proberen u het verschil tussen deze definities uit te leggen:

Telegeneeskunde
Telegeneeskunde is het meest brede begrip en omvat elke vorm van geneeskunde op afstand en uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alle andere definities hieronder vallen onder het begrip telegeneeskunde. De begrippen eHealth en telehealth worden vaak als synoniemen gebruikt voor telegeneeskunde.
Telemonitoring
Telemonitoring of telehomecare is het opvolgen van mensen met een gekende (vaak chronische aandoening met medische toestellen (spirometers, bloeddrukmeters, saturatiemeters, ecg toestellen,...) en/of met medische vragenlijsten. De gegevens worden doorgestuurd naar de zorgverstrekkers. Het doorsturen zelf kan op verschillende manieren: met een mobiele app, maar net zo goed rechtstreeks vanuit het toestel (internet of things), via een klassieke telefoon of via de PC. RDSM is met het WiPaM telegeneeskunde platform al bijna 20 jaar actief in deze tak van de telegeneeskunde.
mHealth - mobile health
mHealth of mobile health is het aanbieden van geneeskunde via een app op een smartphone. Het is een begrip dat niet zozeer een specifieke toepassing beschrijft maar wel het gebruik van een app voor het aanbieden van zorg. Zowat elke vorm van telegeneeskunde (telemonitoring, telediagnose, teleconsult, telerevalidatie,...) kan via mHealth, de enige voorwaarde is dat het via een app gebeurt.
Telediagnose
Telediagnose of telediagnostiek is het stellen van een diagnose op afstand. Dit kan samengaan met een teleconsult, maar telediagnose kan ook betekenen dat de zorgverstrekker de patiënt niet ziet of onderzoekt, zoals bij teleradiologie. Ook het interpreteren van lab-resultaten door de klinisch bioloog kan in strikte zin een vorm van telediagnose zijn. Met het WiPaM platform bieden we oplossingen voor telediagnose aan.
Teleconsult
Een teleconsult (ook wel teleconsultatie of e-consult) is een consult via videoconferentie. Dit kan tussen arts en patiënt, maar net zo goed tussen 2 artsen (bv. een huisarts die een specialist raadpleegt over een patiënt). Indien er op deze manier een diagnose wordt gesteld spreekt men van telediagnose.
Telerevalidatie
Telerevalidatie is het aanbieden van revalidatie op afstand. Dit kan door het doorgeven van revalidatieoefeningen, als dan niet met opvolging en monitoring van de uitvoering ervan (automatisch door een software of door de zorgverstrekker of afstand).
Teleradiologie
Het doorsturen van medische beeldvorming, al dan niet met het stellen van een diagnose op afstand.
Telechirurgie
Het uitvoeren van operaties op afstand via een robot noemt men telechirurgie.

U ziet: telegeneeskunde is een erg breed begrip en elke dag komen er nieuwe ontwikkelingen en bijhorende terminologie bij.

français | english