Wat is een spirometer?

15/09/2021

Een spirometer is een medisch toestel voor het meten van de longfunctie. Tijdens een spirometrietest moet een patiënt zo hard als mogelijk alle lucht uit de longen blazen.

Met een spirometrieonderzoek kan een arts vaststellen of er afwijkende longwaardes zijn die op een longaandoening kunnen wijzen. Astma en COPD zijn de meest frequent voorkomende longziektes die met een spirometer worden vastgesteld, maar ook andere luchtwegaandoeningen kunnen op deze manier worden opgespoord.

Zoals onze trouwe klanten weten heeft RDSM een jarenlange ervaring met spirometers. We verkochten onze eerste spirometer al in 1994, toen het bedrijf nog maar net bestond. Intussen hebben we in samenwerking met zowat alle Belgische universiteiten aan duizenden artsen een spirometrie opleiding gegeven.

In al die jaren is er heel wat veranderd op het gebied van de spirometrie, er doken vele toestellen op, maar vele zijn intussen ook al weer verdwenen. Hoewel we vaak gecontacteerd worden door fabrikanten die een nieuwe spirometer hebben ontwikkeld, bieden we enkel die spirometers aan waar we echt in geloven. Vaak genoeg hebben we spirometers getest die veelbelovend leken, maar die al snel door de mand vielen omwille van hun pover gebruiksgemak, de hoge verborgen kosten of hun totaal gebrek aan betrouwbaarheid. Zo testten we ooit een toestel dat een FVC mat van maar liefst 20 liter! (Ter info: een volwassen koe heeft een longinhoud van ongeveer 12 liter...). Dit toestel is nog steeds op de markt...

Spirometer kopen

Indien u een spirometer wil aanschaffen kan u uiteraard nog steeds bij ons terecht.

Wij streven ernaar om u de meest moderne en betrouwbare spirometers aan te bieden, uiteraard gekoppeld aan onze uitstekende dienst na verkoop.

Hiervoor schuimen we continu de markt af, steeds op zoek naar interessante spirometers, wat - zoals hierboven reeds uitgelegd - niet altijd evident is.

Om een idee te krijgen over het gamma dat wij aanbieden, kan U een kijkje nemen op onze pagina over spirometers. Indien u vragen heeft mag u ons uiteraard altijd contacteren.

De Geschiedenis van de Spirometer

De spirometer bestaat al meer dan 200 jaar. De Britse chirurg John Hutchinson (1811-1861) wordt dikwijls vernoemd als de uitvinder van de spirometer en zou als eerste de VC (vitale capaciteit) gemeten hebben.

Geen van beide claims is echter correct. Hij rapporteerde zelfs niet als eerste metingen van patiënten met een longziekte. Zijn grote verdienste is wel dat hij de spirometrie naar voor schoof als een belangrijk klinisch hulpmiddel.

Hutchinson erkende dat het luchtvolume dat men kan uitademen uit volledig opgeblazen longen een stevige indicator is voor een lang leven. Zelf gebruikte hij de spirometer bij de Britse verzekeringsmaatschappij Brittania Life voor het evalueren van kandidaten voor levensverzekeringen.

Zijn spirometer bestond uit een in water omgekeerde, geijkte klok, die de uitgeademde lucht opving. Ook oordeelde hij dat luchtvervuiling tot een slechte gezondheid kan leiden. In het bijzonder deed hij onderzoek naar de veiligheid van mijnbouw en de aanwezigheid van houtskool in de longen van mijnwerkers.

Het dient dan ook gezegd dat alle tot dan toe uitgevoerde spirometrische metingen verbleekten bij het mammoetwerk van Hutchinson, wiens bijdragen in dat domein meer dan honderd jaar ongeëvenaard bleven. Hij publiceerde een artikel over zijn waterspirometer zoals die met slechts kleine aanpassingen vandaag, nog steeds gebruikt wordt. De belangrijkste hedendaagse aanpassingen zijn het toevoegen van grafische toestellen en tijdopnames en het verminderen van het gewicht van de klok.

Veel later werd het concept van de getimede vitale capaciteit, die bekend werd als de FEV1 of éénsecondewaarde (ESW), toegevoegd. Samen zijn deze twee getallen, vitale capaciteit en FEV1, nuttig bij het identificeren van patiënten met een risico op vele ziekten, waaronder COPD, longkanker, hartaanval, beroerte en mortaliteit door alle oorzaken.

français | english