Storingen op het elektrocardiogram

02/08/2022

Bij het afnemen van een elektrocardiogram zijn storingen of ruis op het ECG tracé erg vervelend en kunnen ze een correcte interpretatie bemoeilijken of onmogelijk maken. We spreken hier niet over bewegingsartefacten waarvan de oorzaak uiteraard duidelijk is, maar over storingen van technische oorsprong.

Vaak ziet men deze storingen op het ECG plots optreden na maanden of jaren van probleemloos gebruik. Anderzijds kunnen storingen ook geleidelijk ontstaan en erger worden met de tijd. We proberen in dit artikel uit te leggen waar de storingen vandaan kunnen komen en hoe ze eventueel op te lossen zijn.

Filter

ecg filter

Goede ECG software heeft een filter aan boord. Een goede ECG filter zal ruis eruit halen en het tracé daardoor mooier maken. Vaak wordt op verschillende frequenties gefilterd om zowel de storingen van het stroomnet als EMG signalen van de skeletspieren te filteren.

Indien het tracé goed oogt met de filter geactiveerd is er weinig reden om verder te kijken.

Let er ook op dat de filter correct staat ingesteld! In sommige landen werkt het stroomnet op een andere frequentie van in onze contreien (50Hz). De meeste ECG software is in te stellen op 50 en op 60Hz. Let er steeds op dat de instelling correct op 50Hz staat.

Omgevingsruis

Storingen door omgevingsruis treden meestal op alle tracés gelijktijdig op. Deze storingen kunnen zich manifesteren als ruis op de basislijn, maar ook door regelmatige pieken op de tracés. Deze pieken zijn vaak het gevolg van interferentie met de wisselstrom van het stroomnet. Ons stroomnet heeft een frequentie van 50Hz, wat dus elke 1,2 seconden een piek kan veroorzaken. Dit kan voorvallen bij een slechte aarding van de electriciteitsinstallatie.

Andere oorzaken van omgevingsruis worden veroorzaakt door een elektromagnetische bron in de omgeving van het toestel of de patiënt en soms kan het erg moeilijk zijn om de oorzaak ervan te vinden. Men kan proberen om de bron van deze storingen op het ECG te achterhalen door volgende zaken na te kijken:

 • Treden de storingen altijd en overal op? Zijn er momenten of plaatsen (andere praktijkruimtes, andere computer,...) waar het beter gaat? Indien het probleem niet altijd of niet overal optreedt is omgevingsruis erg waarschijnlijk.
 • Ligt het ECG toestel op of dicht bij een ander elektrisch toestel, zoals bijvoorbeeld de pomp van de vacuumelektroden?
 • Verbetert het probleem als elektrische toestellen in de ruimte uit het stopcontact worden getrokken?

Enkele voorbeelden van bronnen van elektromagnetische straling die we in de loop der jaren hebben gezien en die storingen op het ECG tracé veroorzaakten:

 • Elektrische onderzoekstafel (probleem verbetert als deze uit het stopcontact wordt getrokken)
 • Onderzoekslamp boven de tafel
 • Slecht geaarde PC / stopcontact. Indien dit optreedt bij een laptop kan het probleem worden verholpen door op batterij te werken. Een andere USB-poort kan op een desktop computer soms helpen.
 • Andere elektrische toestellen in de buurt van de onderzoekstafel.
 • In oude gebouwen kan zelfs een slecht geaarde elektriciteitskabel in de muur een probleem vormen. Het afnemen van het tracé op een andere plaats kan dan helpen.

ECG Elektroden - elektrodenkabel

De storingen op het ECG kunnen in het geval van een probleem met de elektroden of patiëntenkabel op 1 of enkele afleidingen te zien zijn, maar ook op alle tracés.

 • Electroden kabel met bananenstekkers en peertjes / klemmen
  • Zorg ervoor dat de contactzones met de huid altijd goed voorzien zijn van geleidende spray of gel. Ook de perifere klemmen hebben geleidende spray of gel nodig
  • Een vrij vaak voorkomend probleem is dat er roest wordt gevormd op de elektroden. Een groene of bruine kleur ter hoogte van de contactzones met de huid of op de bananenstekkers wijst op corrosie. In dit geval is een nieuwe elektrodenkabel of nieuwe elektrodes de enige oplossing.
 • Kabel met plakelektrodes
  • Indien het tracé niet goed is kan dit aan een slechte kwaliteit van elektrodes liggen. Goedkope plakelektrodes zijn vaak van mindere kwaliteit. Probeer of het probleem is opgelost met plakelektrodes van goede kwaliteit
  • Soms wordt geopteerd om voor de perifere elektrodes met klemmen te werken. In dat geval is het noodzakelijk om hier geleidende spray of gel op aan te brengen.
 • Vacuümelektrodes
  • Indien het tracé op slechts één afleiding gestoord is kan u proberen om de lead eens te wisselen met een andere. Indien de storing meeverhuist zal die elektrodenkabel moeten vervangen worden.
  • Let er op dat het ECG toestel niet op de vacuumpomp ligt: deze kan een bron van elektromagnetische storing zijn.

français | english